Animal Exploitation by the Brześć Kujawski Group in the Brześć Kujawski and Osłonki Region

Citation:

Bogucki, Peter. “Animal Exploitation by the Brześć Kujawski Group in the Brześć Kujawski and Osłonki Region”. Neolit i Początki Epoki Brązu w Rejonie Brześcia Kujawskiego and Osłonek (The Neolithic and Early Bronze Age in the Brześć Kujawski and Osłonki Region). Łódź: Konrad Jażdżewski Foundation for Archaeological Research/Museum of Archaeology and Ethnography, 2008. 1581-1704. Print.

Last updated on 11/22/2020