Kang Lab Members

Yibin Kang

Yibin Kang

P (609) 258-8834
 
 
wei
Yong Wei
Professional Specialist

P (609) 258-9120
xiang
Xiang Hang
Senior Research Specialist

xhang@princeton.edu
P (609) 258-9120
Demin Zhao

Demin Zhao
Research Specialist

dz9898@princeton.edu

 

Postdoctoral Fellows


Fenfang Chen Photo
 
Fenfang Chen
Hyein Cho
Hyein Cho
Mark Esposito
Yujiao Han Photo
 
Yujiao Han
 
Eunmi Lee Photo
 
Eunmi Lee
 
Minhong Shen
minhong@princeton.edu
Yong Tang Photo
 
Yong Tang
 

Graduate Students

Cao Fang Photo
 
Cao Fang
 
 
 
Lifei Jiang
 
 
Zheng Sun
 

 

 

Current Undergraduates

Arjun Guthal Arjun Guthal (Class of 2022)
Jason Hong Photo Jason Hong (Class of 2022)
  Chythanya Murali (Class of 2022)