Kang Lab Members

Yibin Kang

Yibin Kang

P (609) 258-8834
 
 
wei
Yong Wei
Staff Scientist

P (609) 258-9120
xiang
Xiang Hang
Research Specialist

xhang@princeton.edu
P (609) 258-9120

Postdoctoral Fellows

Picture of Nicole

Nicole Aiello

Fenfang Chen Photo
 
Fenfang Chen
Mark Esposito
Ramesh Gunaratna Photo
 
Ramesh Gunaratna
 
Yujiao Han Photo
 
Yujiao Han
 
Eunmi Lee Photo
 
Eunmi Lee
 
Minhong Shen
minhong@princeton.edu
Yong Tang Photo
 
Yong Tang
 

Graduate Students

Cao Fang Photo
 
Cao Fang
 
 
 
Zheng Sun
 

 

 

Current Undergraduates

Dimitriadoy_Sofia picture Sofia Dimitriadoy (Class of 2020)
  Michelle Rowicki (Class of 2020)
Alice Vinogradsky Photo Alice Vinogradsky (Class of 2020)
Xu_Lilian photo Lillian Xu (Class of 2020)
  Jasper Lee (Class of 2021)
  Hannah Slabodkin (Class of 2021)
  Arjun Guthal (Class of 2022)
Jason Hong Photo Jason Hong (Class of 2022)
  Chrythanya Murali (Class of 2022)