Kang Lab Members

Yibin Kang

Yibin Kang

P (609) 258-8834
 
 
wei
Yong Wei
Professional Specialist

P (609) 258-9120
xiang
Xiang Hang
Senior Research Specialist

xhang@princeton.edu
P (609) 258-9120
Demin Zhao

Demin Zhao
Research Specialist

dz9898@princeton.edu

Postdoctoral Fellows


Ziqing Chen
 
Ziqing Chen
Hyein Cho
Hyein Cho
Yujiao Han Photo
Yujiao Han
Eunmi Lee Photo
Eunmi Lee
Yong Tang Photo
Yong Tang
Qianying Zuo
Qianying Zuo

Graduate Students

Cao Fang Photo
Cao Fang
Lifei Jiang
Zheng Sun
Zheng Sun
Salma Youssef
Salma Youssef

Current Undergraduates

Allison Chou Allison Chou (Class of 2023)
Larry Shue Larry Shue (Class of 2023)
Kim Tran Kim Tran (Class of 2024)

Rachel Chen

Rachel Chen (Class of 2024)

Jennifer Shi

Jennifer Shi (Class of 2025)